Obchodní podmínky

Prodávající:

  • Petr Poduška
  • Menhartova 1549
  • 393 01 Pelhřimov
  • IČ 73559865

Právo na opravu ceny

  • Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Právo na odstoupení od smlouvy

  • Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
  • Nepoškozené zboží odešlete zpět na adresu Menhartova 1549, 393 01 Pelhřimov ve stanovené lhůtě na vlastní dodací náklady. Zboží neposílejte na dobírku. Přijetí takové zásilky nebude ze strany provozovatele akceptováno.
  • O této skutečnosti nás informujte e-mailem.
  • Po obdržení zboží prodávající obratem vrátí zpět zaplacenou částku bankovním převodem nejpozději do 30 dní.

Výměna zboží

  • Kupující má právo na výměnu nevyhovujícího zboží
  • Postup výměny je totožný jako postup při odstoupení od smlouvy, kde následně nedojde k vrácení zaplacené částky, ale k odeslání vyměněného zboží vybraného kupujícím. Zboží na výměnu vám odešleme následující den po obdržení balíku se zboží vráceným. Kupujícímu bude účtována částka 100 Kč za dopravné. 

Reklamační řád

  • Záruční doba na zboží je 24 měsíců
  • Kupující by měl nicméně respektovat fakt, že doba spotřeby a doba záruční jsou dva odlišné pojmy, tím spíše u sportovního vybavení.
  • Reklamované zboží odešlete zpět na adresu Menhartova 1549, 393 01 Pelhřimov. Zboží neposílejte na dobírku. Přijetí takové nebude ze strany provozovatele akceptováno.
  • O této skutečnosti nás informujte e-mailem nebo telefonicky
  • Reklamace bude vyřízena především ke spokojenosti zákazníka nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím
  • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky.

Zákony a předpisy

  • Veškeré smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem ČR Smluvní vztahy, které nejsou obsaženy v těchto Obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. 634/1992 Sb),

Prohlášení o použití "Cookies"

  • Při návštěvě a využívání stránek dvacetjedna.cz se do vašeho zařízení ukládají tzv. cookies, které zajišťují správnou funkčnost přihlašování a nákupního košíku. Tyto cookies se po uzavření prohlížeče odstraní. Pokud si nepřejete, aby se cookies do vašeho zařízení ukládaly, upravte si, prosím,  nastavení svého prohlížeče.“